म यस पार्टीको सिद्धान्त​, नीति, विधान र कार्यक्रमलाई निःसर्त रुपमा पालना गर्न मञ्जुर गर्दछु । मैले पार्टीको विधानमा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरेकोले म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साधरण सदस्य बन्न चाहान्छु ।